Tuesday, June 26, 2018

Ổ đĩa quang Laptop Panasonic UJ890 DVD R-RW DL Drive - UJ890

Ổ đĩa quang cắm trong cho laptopGiao tiếp santakiểu ổ đĩa đĩa đẩy, khung dày 12.7mm


Read Speed: • 24x CD • 8x DVD • 5x DVD-RAM Write Speed: • 24x CDR • 16x CDRW • 8x DVD-R • 8x DVD+R • 6x DVD-RW • 8x DVD+RW • 4x DL-R • 4x DL+R • 5x DVD-RAM Bezel: Black/tray load..

Dòng ổ đĩa lắp bên trong cho laptopSản phẩm được bảo hành 6 Tháng

No comments:

Post a Comment

Popular Posts