Tuesday, July 3, 2018

Bao đựng phụ kiện chống sốc

Bao đựng phụ kiện, đặc biệt đối với ổ cứng di động bởi tính năng cố định bằng dây bên trong, vỏ bằng dù bọc nhựa cứng định hình, khả năng chống sốc cực tốt.
Kích thước phù hợp với ổ cứng di động 2.5 inch

Giá bán lẻ 89.000 VNĐ

No comments:

Post a Comment

Popular Posts