Thursday, August 2, 2018

Cáp mạng CAT 6 bấm sẵn orico

PUG-C6-20 ; dài 2m giá 40.000 VNĐ
PUG-C6-30 ; dài 3m
PUG-C6-50 ; dài 5m
PUG-C6-100 ; dài 10m
PUG-C6-150 ; dài 15m
PUG-C6-200 ; dài 20m
PUG-C6-300; dài 30m giá 280.000 VNĐ
xem thêm tại website ; nnkk.vn


No comments:

Post a Comment

Popular Posts